Ekspertyza budowlana to wprawna oszacowanie położenia technicznego obiektu, jaka jest realizowana przez specjalistę z dziedziny budownictwa. Jest to bardzo ważne działanie, które ma na celu poznanie prawdopodobnych zagrożeń dla budynku i jego internautów i objaśnienie koniecznych działań naprawczych. Ekspertyza budowlana może być spełniona w różnorodnych okolicznościach.

Może to być przegląd budynku przed zakupem lub też sprzedażą, badanie stanu technicznego po poważnych uszkodzeniach budynku lub też w wyniku długoletniego eksploatacji, a też po osiągnięciu zmian w konstrukcji budynku lub też jego instalacjach. Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej wymaga wieloletniego doświadczenia oraz stosownego wykształcenia. Fachowiec musi posiadać wiedzę z zakresu budownictwa, inżynierii, architektury i norm i regulacji dotyczących budownictwa. W trakcie przeprowadzania ekspertyzy budowlanej fachowiec bada wiele detalów budynku, takich jak struktury nośne, fundamenty, ściany, dachy, stropy, instalacje wewnętrzne, elewacje i wiele innych.

Wynikiem ekspertyzy budowlanej jest szczegółowy raport, jaki zawiera opis stanu technicznego budynku, wskazanie usterek oraz ich przyczyn i propozycje działań naprawczych. Raport ten stanowi niezwykle cenną informację dla posiadacza budynku, albowiem umożliwia mu przyjęcie dobrych akcji w celu zachowania czy też poprawy stanu technicznego budynku i zapobiegania istotnym awariom oraz zagrożeniom dla jego użytkowników.

+Reklama+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY