Uprawnienia budowlane to formalne utwierdzenie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych w aspekcie budownictwa. W Polsce występują trzy stopnie pełnomocnictw budowlanych: budowlanej kategoryzowanej, budowlanej mistrza oraz budowlanej wykonawcy. Każdy z nich zezwala na praktykowanie wyznaczonych działań połączonych z tokiem budowlanym. Pełnomocnictwa budowlane kwalifikowanej upoważniają do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w zakresie budynków jednorodzinnych czy też budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 oraz odmiennych budynków małego ryzyka.

Postać mająca takie pełnomocnictwa powinien także pełnić funkcję kierownika budowy lub też inspektora nadzoru inwestorskiego. Uprawnienia budowlane mistrza umożliwiają prowadzenie prac budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 i innych budowli o pokaźniejszym ryzyku –  uprawnienia budowlane. Osoba posiadająca takie uprawnienia może pełnić funkcję zwierzchnika budowy czy też inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy pozwalają na uprawianie prac budowlanych w aspekcie budynków mieszkalnych i przydatności publicznej, a też na innych budowlach, bez barier co do ich wymiarów oraz stopnia skomplikowania. Osoba mająca takie prawa może pełnić funkcję kierownika budowy bądź inżyniera budowlanego. Osiągnięcie uprawnień budowlanych żąda od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń oraz zdania egzaminów, jakie potwierdzają jej kwalifikacje oraz zdolności zawodowe.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY