Kartografia i geodezja są nadzwyczaj ze sobą połączone, wraz stanowią część ważnej nauki o ziemi, jaką jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być tworzone rozmaitego rodzaju mapy, atlasy, globusy, niemniej jednak nie mogłyby one powstać, gdyby nie geodezja. Nauka ta zezwala bowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak oraz na nieco pokaźniejszych powierzchniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest także nierozerwalną częścią wielu innych sfer, albowiem stosowana jest pomiędzy innymi w budownictwie czy a w architekturze.

Architekci na przykład tworzą swoje projekty na specjalnych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a po pewnym czasie taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, bo dzięki niej możliwe stało się również badanie odkształceń budynków czy tworzenie regulacji prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić też poszczególne działy, do jakich należy zakwalifikować chociażby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, jednak mimo to, o geodezji słyszał prawdopodobnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką niezmiernie pomocną, bo dzięki niej wolno przede wszystkim tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze powierzchnie czy tworzyć pisma o zakresie prawnym, które są nam niebezużyteczne choćby podczas rozgraniczania nieruchomości – weryfikuje to geodeta lubawa. W owym czasie nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są wobec tego prace powiązane przede wszystkim z przeróżnego typu pomiarami, a najbardziej znane są pomiary szczegółowe sytuacyjne i wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te związane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są też dogłębne obliczenia geodezyjne, sporządzanie specjalistycznej dokumentacji (także o charakterze prawnym) i sporządzanie fotografii, które mają być korzystne przy tworzeniu map i innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy również innym dziedzinom, korzystają bowiem z niej także budowlańcy i architekci.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY