Różnego rodzaju pożyczki i kredyty niejednokrotnie brane są pod zastaw. Przy firmach na przykład to mogą być nieruchomości czy maszyny, lecz żeby mogły one faktycznie być zabezpieczeniem, to potrzebne będzie zrobienie ich wyceny. Taka wycena pozwoli określić ich wartość, gdyż jest to konieczne do tego, aby banki przedstawić mogły warunki udzielenia kredytu.

Wycena taka nie może być jednak przygotowana przez przypadkową osobę, a musi się nią zająć rzeczoznawca Poznań, posiadający do tego stosowne uprawnienia. Takiego rzeczoznawcę znaleźć na przykład można po wpisaniu w oknie wyszukiwarki hasła wycena centr logistycznych i przejrzeniu otrzymanych wyników. Najczęściej wycenę zaczyna się od przeprowadzenia oględzin, podczas jakich sprawdzony zostanie dokładny stan obiektu czy urządzenia.

Konieczne będzie też przygotowanie dokumentów, które różnić się będą zależnie od przedmiotu wyceny. Przy urządzeniach konieczna będzie między innymi faktura zakupu, dokumentacja rozruchowa czy specyfikacja techniczna. W niejednym przypadku konieczne też będzie przedstawienie deklaracji zgodności oraz książki serwisowej. W przypadku nieruchomości podstawowymi dokumentami są odpis z księgi wieczystej oraz wypisy z rejestru gruntów. Rzeczoznawcy z reguły będą też oczekiwać wyrysów z map czy technicznej dokumentacji danego budynku. Przy nietypowych nieruchomościach być może potrzebne też będą jakieś inne dokumenty.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY